Skatteetaten har lagt ut en artikkel om momskompensasjon og kulturhus. Artikkelen tar for seg begrensningene i retten til kompensasjon.

les mer her