Skattedirektoratet har vurdert om kvitteringsblokker kjøpt i en bokhandel tilfredsstiller kravet til nummerering av salgsdokumentet.

via DnR: Faglig informasjon