Skattedirektoratet endrer praksis i saker hvor virksomheter som allerede er ordinært registrert i Merverdiavgiftsregisteret har søkt om frivillig registrering av bygg og anlegg uten at registreringsvedtak er truffet.

via DnR: Newsfeed kunder