OECD har laget nye regler om internprising, tiltak for å hindre skatteflukt og kontroll med multinasjonale konsern. De nye reglene vil medføre vesentlige endringer i skattereglene på flere områder.

via Nyheter (RSS)