Fra 2019 gjelder nye regler om den skattemessige behandlingen av rabatter som har tilknytning til arbeidsforholdet, og arbeidsgivers forpliktelser når det ytes slike rabatter.

Skattedirektoratet kom 15. november med en uttalelse om forståelsen av de nye reglene.

Les denne uttalelsen her.