Endringer i aksjelovene

Stortinget har vedtatt flere forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven med ikrafttredelse 01. januar og 01. mars 2019. Fra 01. mars 2019 vil ikke aksjeselskap som har fravalgt revisjon ha krav om revisjon av avviklingsbalanse og mellombalanse. Det blir innført innsendelseplikt…

Les videre

Derfor er et godt samarbeid med revisoren viktig

– Samtidig som en revisor skal holde en armlengdes avstand, skal de sitte tett nok på virksomheten til å få en god forståelse av bedriften. God flyt mellom ekstern revisor, bedriftens regnskapsfører og bedriftens ledelse er helt essensielt for å se kritiske faktorer, ane potensiell risiko og finne de beste løsningene.

Les videre