Familiekjær og sporty revisor

Aksel Stenhamar har alltid synes at matte og tall er gøy. Morfaren hans var revisor. Aksel begynte sin karriere i Partner Revisjon allerede i 2006. Etter endt utdanning på BI og med en bachelorgrad i hånda, ble han headhuntet til…

Les videre

Endringer i aksjelovene

Stortinget har vedtatt flere forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven med ikrafttredelse 01. januar og 01. mars 2019. Fra 01. mars 2019 vil ikke aksjeselskap som har fravalgt revisjon ha krav om revisjon av avviklingsbalanse og mellombalanse. Det blir innført innsendelseplikt…

Les videre