Forenklinger i aksjeloven fra 1. juli

1: Overkurs og utbytte. Etter de nye reglene vil ikke overkursfondet lenger være bundet egenkapital. Overkurs vil etter ikrafttredelse kunne deles ut som utbytte uten å følge reglene om kapitalnedsettelse med kreditorvarsel (forutsatt at selskapet etter utdelingen har en forsvarlig…

Les videre