Ytelser til næringsdrivende: Oppgaveplikt eller ikke

Hovedregel Hovedregelen er at alle ytelser som er skattepliktige eller trekkpliktige for mottakeren i utgangspunktet også er oppgavepliktige. Dette gjelder blant annet betaling for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art. For fullstendig oversikt, se ligningsloven § 6-2.…

Les videre