Ytelser til næringsdrivende: Oppgaveplikt eller ikke

Hovedregel Hovedregelen er at alle ytelser som er skattepliktige eller trekkpliktige for mottakeren i utgangspunktet også er oppgavepliktige. Dette gjelder blant annet betaling for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art. For fullstendig oversikt, se ligningsloven § 6-2.…

Les videre

Ikke straff ved skatteamnesti

Høyesterett kom til at det ikke skal gis straff der skattyter benytter seg av ordningen med frivillig retting etter det såkalte “skatteamnestiet” i ligningsloven § 10-3 nr. 2 bokstav c via DnR: Faglig informasjon http://www.revisorforeningen.no/?did=9595836

Les videre