Ytelser til næringsdrivende: Oppgaveplikt eller ikke

Hovedregel Hovedregelen er at alle ytelser som er skattepliktige eller trekkpliktige for mottakeren i utgangspunktet også er oppgavepliktige. Dette gjelder blant annet betaling for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art. For fullstendig oversikt, se ligningsloven § 6-2.…

Les videre

Ikke straff ved skatteamnesti

Høyesterett kom til at det ikke skal gis straff der skattyter benytter seg av ordningen med frivillig retting etter det såkalte «skatteamnestiet» i ligningsloven § 10-3 nr. 2 bokstav c via DnR: Faglig informasjon http://www.revisorforeningen.no/?did=9595836

Les videre

Elektronisk skattekort fra 2013

Elektronisk skattekort innføres som en frivillig prøveordning for arbeidsgivere i 2013, og for alle i 2014. Skatteetaten har lagt ut informasjon om den nye ordningen på sine nettsider. via DnR: Faglig informasjon http://www.revisorforeningen.no/?did=9594771

Les videre

Frister for melding til Foretaksregisteret

Fusjon, fisjon, kapitalnedsettelser, avvikling og andre meldinger som krever kreditorvarsel må være kommet til Foretaksregisteret innen 25. september for å kunne gjennomføres med virkning før årsskiftet. For fravalg av revisjon er fristen 30. november. via DnR: Faglig informasjon http://www.revisorforeningen.no/?did=9593535

Les videre