Elektronisk skattekort fra 2013

Elektronisk skattekort innføres som en frivillig prøveordning for arbeidsgivere i 2013, og for alle i 2014. Skatteetaten har lagt ut informasjon om den nye ordningen på sine nettsider. via DnR: Faglig informasjon http://www.revisorforeningen.no/?did=9594771

Les videre

Frister for melding til Foretaksregisteret

Fusjon, fisjon, kapitalnedsettelser, avvikling og andre meldinger som krever kreditorvarsel må være kommet til Foretaksregisteret innen 25. september for å kunne gjennomføres med virkning før årsskiftet. For fravalg av revisjon er fristen 30. november. via DnR: Faglig informasjon http://www.revisorforeningen.no/?did=9593535

Les videre

Ny europeisk stiftelsesform

Et forslag til nye EU-regler skal etablere en ny europeisk stiftelsesform, “FE-stiftelse”. FE-stiftelsene skal være underlagt tilsyn og regulering i det landet de er registrert. De skal enkelt kunne bytte registreringsland. Les hele artikkelen her

Les videre

Etterfakturering av merverdiavgift

Skattedirektoratet har i en uttalelse 7. februar 2012 omtalt hvordan man kan etterfakturere merverdiavgift i de tilfeller hvor man har hatt avgiftspliktig omsetning før registrering skjer. Et avgiftssubjekt plikter å søke om registrering i Merverdiavgiftsregisteret fra og med utstedelsen av…

Les videre

Endret reiseregulativ

Staten har endret sitt reiseregulativ med virkning fra 1. januar. Merk at hva som godkjennes skattemessig pt er uendret da de skattemessige satsene fra og med 2011 ble løsrevet fra statens satser. Følgende satser i statens reiseregulativ gjelder for 2012:…

Les videre

Aksjegevinster 2012

For 2011 blir 3% av netto aksjegevinster og utbytte for aksjer som omfattes av fritaksmetoden skattepliktig. Fra og med 1. januar 2012 blir aksjegevinster og utbytte innen skattekonsern (datterselskap som eies med mer enn 90% eier- og stemmeandel) fritatt fra…

Les videre

Fradragsrett fjernet

Fradragsrett for tap på fordring mellom nærstående selskaper er fjernet fra 6. oktober 2011. Tap på kundefordringer og tap som representerer tidligere skattlagt inntekt hos kreditor omfattes ikke av regelendringen.

Les videre