Aksjegevinster 2012

For 2011 blir 3% av netto aksjegevinster og utbytte for aksjer som omfattes av fritaksmetoden skattepliktig. Fra og med 1. januar 2012 blir aksjegevinster og utbytte innen skattekonsern (datterselskap som eies med mer enn 90% eier- og stemmeandel) fritatt fra…

Les videre

Fradragsrett fjernet

Fradragsrett for tap på fordring mellom nærstående selskaper er fjernet fra 6. oktober 2011. Tap på kundefordringer og tap som representerer tidligere skattlagt inntekt hos kreditor omfattes ikke av regelendringen.

Les videre

Alt på ett sted

Bedin.no og bedriftshjelp.no er nå samkjørt med altinn.no slik at all relevant informasjon for næringslivet nå er samlet i altinn.no. På altinn.no finner brukerne nå alt om regler og støtteordninger på ett sted, med lenker videre til skjemaer og til…

Les videre