Ny europeisk stiftelsesform

Et forslag til nye EU-regler skal etablere en ny europeisk stiftelsesform, «FE-stiftelse». FE-stiftelsene skal være underlagt tilsyn og regulering i det landet de er registrert. De skal enkelt kunne bytte registreringsland. Les hele artikkelen her

Les videre

Etterfakturering av merverdiavgift

Skattedirektoratet har i en uttalelse 7. februar 2012 omtalt hvordan man kan etterfakturere merverdiavgift i de tilfeller hvor man har hatt avgiftspliktig omsetning før registrering skjer. Et avgiftssubjekt plikter å søke om registrering i Merverdiavgiftsregisteret fra og med utstedelsen av…

Les videre

Endret reiseregulativ

Staten har endret sitt reiseregulativ med virkning fra 1. januar. Merk at hva som godkjennes skattemessig pt er uendret da de skattemessige satsene fra og med 2011 ble løsrevet fra statens satser. Følgende satser i statens reiseregulativ gjelder for 2012:…

Les videre

Aksjegevinster 2012

For 2011 blir 3% av netto aksjegevinster og utbytte for aksjer som omfattes av fritaksmetoden skattepliktig. Fra og med 1. januar 2012 blir aksjegevinster og utbytte innen skattekonsern (datterselskap som eies med mer enn 90% eier- og stemmeandel) fritatt fra…

Les videre

Fradragsrett fjernet

Fradragsrett for tap på fordring mellom nærstående selskaper er fjernet fra 6. oktober 2011. Tap på kundefordringer og tap som representerer tidligere skattlagt inntekt hos kreditor omfattes ikke av regelendringen.

Les videre

Alt på ett sted

Bedin.no og bedriftshjelp.no er nå samkjørt med altinn.no slik at all relevant informasjon for næringslivet nå er samlet i altinn.no. På altinn.no finner brukerne nå alt om regler og støtteordninger på ett sted, med lenker videre til skjemaer og til…

Les videre