Endringer i aksjelovene

Stortinget har vedtatt flere forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven med ikrafttredelse 01. januar og 01. mars 2019. Fra 01. mars 2019 vil ikke aksjeselskap som har fravalgt revisjon ha krav om revisjon av avviklingsbalanse og mellombalanse. Det blir innført innsendelseplikt…

Les videre