Et godt budsjettforslag

Regjeringen har lagt frem et budsjettforslag for 2016 som er godt tilpasset situasjonen i norsk økonomi. Forslaget til skattereform er et godt utgangspunkt for å møte næringslivets utfordringer. via Nyheter (RSS)

Les videre

Forenklingskonferansen 2015

Tema for konferansen er hvordan forenkle hverdagen for bedriftene slik at verdiskapingen kan opprettholdes og økes. Politikere, forvaltning, bedrifter og andre interesserte er hjertelig velkommen til å delta. via Nyheter (RSS)

Les videre