Revisorforeningen mener at flere av Skattedirektoratets forslag til oppbevaring av regnskapsdokumentasjon ut over fem år ikke bør gjennomføres. Revisorer og regnskapsførere bør kunne oppbevare oppdragsdokumentasjon i fem år.

via DnR: Newsfeed kunder