Det de fleste i dag kjenner som Partner Revisjon hadde sin oppstart 1. januar 2003. Det du kanskje ikke visste er at røttene våre går helt tilbake til 1951.

-Vi er stolte over historien og utviklingen vår, sier Frode Johansen, en av Partner Revisjons syv partnere. Målt i omsetning er vi i dag blant de ti største i Norge med våre omlag 1200 revisjonskunder og ca 350 kunder med annen type rådgivning.

Gode og lange kundeforhold

Frode Johansen
Frode Johansen

Partner Revisjon kjennetegnes av gode og langvarige kundeforhold og ansatte med høy kompetanse og erfaring. – Vi har blant annet en kunde som har fulgt oss siden det første frøet ble plantet i 1951 av Olav Amundsen, sier Johansen. Vi har også noen store kundegrupper som har vært med siden tidlig på 70-tallet. Det forteller oss at vi er gode på kundereisene våre.

En av årsakene til at vi kan vise til gode og langvarige kundeforhold mener vi er at vi har en stabil medarbeiderstab med høy kompetanse og god miks av nyutdannede og erfarne folk.

Når vi ansetter nye medarbeidere betyr det at vi ekspanderer – ikke at vi må erstatte. Vi bestreber oss på, og er flinke til, å finne de riktige kontaktpersonene til kundene våre. Det handler om tillit, og for oss er det en tillitserklæring at kundene blir hos oss over lang tid, og når nye kunder velger oss.

Nyttig ressurs for kundene

-Fem av medarbeiderne som var med på oppstarten i 2003 er fortsatt med, og vi er blitt mange flere. Pr i dag er vi 36 høyt utdannede og kvalifiserte ansatte på kontoret. Alle jobber mot samme målet og ønsker å være en nyttig ressurs for våre kunder.

Tallknusere er ikke kjedelige

Mange tror fortsatt at revisorer er tørre, kjedelige tallknusere. Tallknusere ja, men definitivt ikke kjedelige. Med den buketten fargerike medarbeidere vi har, har vi det aldri kjedelig på jobb. Tvert imot – vi har det alltid gøy sammen. Hadde det ikke vært slik hadde man ikke blitt så trofaste og lojale i dette yrket. Her utveksler vi ny og gammel kunnskap og erfaring, og både de nyutdannede og vi som har vært i faget i alle år lærer fortsatt noe nytt hver dag.

Rakettfart fra 2014

 

Partner Revisjon historisk omsetning
Historisk omsetning

I perioden 2006-2010 økte vi omsetningen vesentlig, men så kom det en periode med nedgang, som føltes dramatisk for hele bransjen. Det var fra og med regnskapsåret 2011 da revisjonsplikten for selskaper som omsatte for mindre enn 5 millioner kroner ble fjernet. De mindre kundene våre ble da borte og omsetningen gikk ned.

Utover nedgangen vi hadde da vi mistet kunder på grunn av frafall av revisjonsplikten, har vi hatt en stabil, god og bred portefølje som representerer de fleste bransjer. Fra 2014 har vi igjen opplevd god omsetningsvekst.  Våre største kunder omsetter for opp mot 3 milliarder kroner i året.

Tilbakeblikk på røttene

Partner Revisjon har inntil nylig vært et DA (DA = delt ansvar) og oppstod ved at revisjonsfirmaene Partner Revisjon og Mørch Smith DA slo seg sammen med virkning fra 01.01.2003.  I dag er selskapet omdannet til AS.

Partner Revisjon har røtter tilbake til da Per Langballe startet sitt revisjonsfirma i 1974. Firmanavnet Partner Revisjon oppstod i 1985 som en videreføring av det som i mellomtiden var blitt til Langballe og Grønning.

Revisjonsfirmaet Mørch Smith DA har to røtter tilbake helt til 1951. Olav Amundsen startet da som revisor. Ca. 1973 slo han seg sammen med Øyvind Mørch Smith. Selskapsnavnet er endret flere ganger siden da som følge av endringer i partnerskapsforhold (Olav Amundsen og Øyvind Mørch Smith -> amundsen-kjelstrup-mørch smith -> Øyvind Mørch Smith -> Mørch Smith DA). Midt på 90-tallet overtok selskapet også kundeporteføljen til Francke & Stub som hadde røtter tilbake til Herbert Francke sitt revisjonsfirma – også det med oppstart i 1951.

7 partnere

Partner Revisjon har i dag 7 partnere. Disse er Frode Johansen, Ellen Austenå, Sølvi L. Aaker, Christian Hadler, Anne Gudrid Tomterstad, Aksel B. Stenhamar og Harald Grønli Gran. 28. oktober tok de med seg sine ansatte og flyttet selskapet inn i nye lokaler i Dronning Maudsgt 10. Samtidig omdannes nå virksomheten til aksjeselskap. De neste kapitler i selskapets historie skal skrives under Partner Revisjon AS.