Partner Revisjon DA er et revisjonsselskap i vekst. Med økende oppdragsmengde, har de ansatt flere dyktige medarbeidere den siste tiden. Pernille Gunbjørud Hansen er en av de nyansatte revisorene. Her forteller hun om sine arbeidsoppgaver og hvorfor hun valgte Partner Revisjon DA.

En jobb med mye ansvar
Pernille søkte allerede for ett år siden jobb hos Partner Revisjon, men da var det en annen som fikk jobben. Likevel hadde Pernille gjort så bra inntrykk på ledelsen, at de tok kontakt i våres for å høre om hun fortsatt kunne tenke seg en jobb hos dem. Pernille var ikke sen om å godta jobbtilbudet.

“Hos Partner Revisjon fant jeg meg fort til rette blant hyggelige og flinke kollegaer. Vi er en fin gjeng som har det morsomt sammen, og vi har et godt arbeidsmiljø. Organisasjonsmodellen er flat, og det er korte beslutningslinjer mellom partnere og ansatte. Dermed er det også et veldig fint læringsmiljø. Vi holder hverandre oppdatert på det hver enkelt av oss er gode på”, forteller Pernille.

Fagområdet er innen merverdiavgift og bokføring
Pernille har ansvar for å holde seg oppdatert på merverdiavgiftsoppgave og bokføring, men må også følge med på andre fagområder innen revisjon.

“Jeg har fått mye ansvar og det trives jeg med. Som revisor skal vi kunne gi våre kunder gode råd om regnskapet, og da særlig årsregnskapet. Derfor er tett kundekontakt viktig”, fortsetter Pernille.

Et godt fagmiljø
For å være god på revisjon må man til enhver tid være oppdatert på gjeldende lover og regler. “Det er mye å sette seg inn i, og man kurses ofte. I høst har det vært to 2-dagers kurs i tillegg til skattedagen.”

“I en bedrift er det viktig med et godt fagmiljø, og det opplever jeg at vi har i Partner Revisjon. Er det noe man lurer på, er svaret aldri langt unna, og er det noe man må diskutere, er det alltid noen som kan komme med gode innspill. Jeg får dermed en god læringskurve, og det sterke fagmiljøet bidrar til å forsterke kompetansen min”.

Viktig med gode systemer
Partner Revisjon bruker et regnskapssystem som heter Maestro. “Systemer oppdateres årlig, men det er forholdsvis enkelt å følge med på. Det er litt utfordringer med de forskjellige regnskapssystemene som kundene våre bruker, og selv om de fleste er bygd opp på samme måte, kan det være forskjeller man må få med seg”, fortsetter Pernille.

Revisjon ofte en nødvendig hjelp
Noen lar seg nok skremme når de skal ha revisjon, men Pernille kan fortelle at oppgaven til en revisor er å oppdage feil som kan rettes på. “Vår jobb handler om å gå igjennom regnskapene for å forsikre eierne om at det er ført på en riktig måte, slik at årsregnskapet blir korrekt”, avslutter Pernille som har funnet drømmejobben hos Partner Revisjon DA.