Private internatskoler har ikke rett på momskompensasjon for utgifter som gjelder internatdelen av virksomheten.

via Nyheter (RSS)