Finansdepartementet har fastsatt forskrift om frivillig prøveordning for elektronisk skattekort for inntektsåret 2013

via DnR: Faglig informasjon