Finansdepartementet har endret reglene om minste oppbevaringstid for regnskapsmateriale. Minstekravet for de fleste former for primærdokumentasjon blir fem års oppbevaring.

via DnR: Newsfeed kunder