Finansdepartementet har gitt en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2016 på Finansdepartementets ansvarsområde.

via Nyheter (RSS)