Foretaksregisteret har satt frister for når meldinger må sendes inn for å bli registrert før årsskriftet.

via DnR: Newsfeed kunder