Regjeringen har sendt på høring et forslag om at det opprettes én landsdekkende klagenemnd for skatt og merverdiavgift – Skatteklagenemnda

via DnR: Newsfeed kunder