Skattedirektoratets melding nr 2/13 datert 25. januar 2013 omhandler fradrag for inngående merverdiavgift på arbeidstakers reisekostnader, betalt av virksomheten.

via DnR: Faglig informasjon