Skattedirektoratet har 15. februar 2013 gitt ut reviderte retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift.

via DnR: Faglig informasjon