Årsoppgjøret er for alvor i gang hos oss i Partner Revisjon. Vi forsikrer at vi står på til det siste regnskapet for 2018 er levert inn. Du lurer kanskje på hva vi gjør i forbindelse med revisjon, årsregnskap og ligningspapirer? Her kommer svaret.

Vi i Partner Revisjon er i vårt ess når vi får arbeide med tall. Jo mer komplisert, jo mer interessant og morsomt. Vi gleder oss til hvert nytt årsoppgjør.

Revisjonsberetningen er en del av regnskapsfremleggelsen. Våre revisorer påser at din bedrifts årsregnskap ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Vi i Partner Revisjon tilbyr blant annet revisjonstjenester, rådgivningstjenester og regnskapstjenester.

God kommunikasjon er vesentlig

God kommunikasjon med ledelsen om vanskelige og uavklarte forhold, gjør revisjonen mer målrettet.  Bruk gjerne oss i Partner Revisjon. Det er bedre at vi avdekker feil enn at skattemyndighetene gjør det.

Bruk oss gjerne, både som sparringspartner og til å få konstruktive innspill.

Hvorfor er revisor viktig for deg som aksjonær?

Betryggende sikkerhet

Vårt overordnede mål er å oppnå en betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feil. Det er dette vi bekrefter når vi avgir revisjonsberetningen.

Betryggende sikkerhet er en ganske høy grad av sikkerhet, men dessverre ingen garanti for at vi alltid greier å avdekke alle feil som kan eksistere. Vi gjør imidlertid det vi kan for å avdekke mest mulig – om det finnes noe å sette fingeren på.

Derfor er et godt samarbeid med revisoren viktig – Sverre Refsum forteller

Slik gjør vi det

Det viktigste for oss er vår forståelse av hvordan din bedrift opererer og har innrettet seg i henhold til lovverket. Vi bruker vår kompetanse til å identifisere og anslå risikoen for at årsregnskapet og ligningspapirene kan inneholde feil. Når risiko er anslått og kilder til feil er identifisert, blir vi også i stand til å utforme revisjonshandlinger som er effektive og hensiktsmessige for å avdekke mulige feilkilder.

Til sist; Ikke glem fristen for innsending av årsregnskap for 2018 – 31. juli 2019

Godt årsoppgjør!