Vi ser på vilkårene for at kommuner eller idrettslag skal kunne få mva-kompensasjon.

via DnR: Newsfeed kunder