Les om viktige momenter i årsoppgjøret knyttet til dokumentasjon og vurdering av vesentlige balanseposter etter GRS.

via DnR: Newsfeed kunder