1. januar 2015 trer a-opplysningsloven i kraft. Er du forberedt på revolusjonen?

via DnR: Newsfeed kunder