Scheel-utvalgets mandat har vært å vurdere den norske selskapsskatten i lys av den internasjonale utviklingen. Utvalget anbefaler redusert selskapsskattesats og at det innføres særskilte tiltak mot flytting av overskudd fra Norge til andre land.

Les mer her