Det var ikke grunnlag for å beskatte suksesshonorar (“carried interest”) som lønn til ledende ansatte i Private Equity-bransjen, selv om beløpet var utdelt som utbytte til deres holdingselskaper.

les mer her