Etter endte studier kan det være vanskelig å vite hvilke egenskaper og ferdigheter som burde trekkes frem når man søker jobb. Selv om formell utdanning snakker for seg selv, mener Partner Revisjon AS at det er andre kvaliteter som er minst like viktige som hvilken akademisk bakgrunn en søker har.

Harald Grønli Gran er partner i Partner Revisjon. Selskapet har hatt en god vekst de siste årene, og med mer å gjøre blir det enda viktigere å finne de riktige ansatte som kan ta selskapet til nye høyder.

«Vi ser etter positive mennesker, med både vilje og evne til å stå på og løse problemstillinger» sier Gran. «Som revisor møter man på mange ulike problemstillinger. Da er det viktig at vi har en god gjeng med forskjellige mennesker. Vi er minst like opptatt av personlige egenskaper som selve utdannelsen.»

Initiativrike mennesker

Samtidig som Partner Revisjon naturlig nok rekrutterer mennesker med revisjonsbakgrunn har de også ansatt innenfor andre akademiske retninger. Blant annet innen regnskap, økonomi, ledelse, finans og logistikk.

«Vi er ute etter mennesker som er initiativrike og kan løse de ulike oppgavene de kommer over», sier Gran.

Disse personlige egenskapene kan også veie tyngre enn formell utdanning i seg selv. Selv om man trenger en viss forståelse for tall og regnskapsforståelse kan være en fordel, forteller Gran at Partner Revisjon flere ganger har ansatt utenom den tradisjonelle regnskapsbakgrunnen.

«Jeg kom selv inn med en annen bakgrunn da jeg begynte i Partner Revisjon. Jeg hadde en utdannelse i finans, og så har jeg bygget på med revisjonskunnskap i ettertid», utdyper Gran.

Dette er et viktig prinsipp for Partner Revisjon, som mener det viktigste er å ansette riktig person. De hjelper derfor gjerne lærelystne ansatte det er verdt å satse på med formell revisjonsbakgrunn dersom det trengs.

Å kunne prestere under press

«Dette er et yrke hvor man jobber mye i perioder. Det er klart at vi er på utkikk etter folk som demonstrerer at de kan prestere under press. Det trenger jo ikke nødvendigvis være relatert til skole», forklarer Gran. «Det kan være på mange forskjellige arenaer i livet, enten det er faglig eller sosialt.»

Det er også viktig for Partner Revisjon å være et attraktivt sted å jobbe. Nye ansatte får god oppfølging og ansvar allerede de første ukene, og den flate organisasjonsstrukturen korter ned veien til kontorene hvor beslutninger tas.

«Dette gir gode muligheter til å være med å påvirke arbeidsmåte, hva man vil jobbe med og når man vil jobbe. Vi er veldig fleksible, og det tror jeg er noe hele organisasjonen verdsetter», sier Gran.

Nyansatte er med på å løfte firmaet

Når det kommer til hva unge arbeidssøkende i dag har å bidra med, mener Gran at de skiller seg ut når det kommer til deres pågangsmot og lærelyst.

«De er ofte ivrige og positive. Ikke minst er de veldig oppdaterte på hva som skjer innenfor sine fagområder», sier Gran. «Personlig synes jeg det er veldig artig å jobbe med nye ansatte, for etter hvert har de gjerne nye måter å se ting på. Jeg er ikke i tvil om at nyansatte er med på å løfte firmaet.»