Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om skatte- og avgiftsmessige forhold ved bedrifters sponsing av veldedige organisasjoner, såkalt "sosiosponsing"

via DnR: Newsfeed kunder