I forslag til ny skattereform foreslår regjeringen endringer som gjelder merverdiavgift.

via Nyheter (RSS)