Fjerning av arveavgiften fra 2014 kombinert med at det innføres skattemessig kontinuitet for eiendeler ervervet ved arv eller gave, er en av endringene den nye regjeringen foreslår i skatteopplegget for 2014. Videre senkes skattesatsen til 27 % for alle skattytere – ikke bare for selskaper. Trygdeavgiften øker med 0,4 prosentpoeng.

via DnR: Newsfeed kunder