I første halvår i år kontaktet 153 personer Skatteetaten for å melde fra om skjult formue og inntekt som de tidligere ikke har oppgitt til beskatning. Dette er en økning på 35 prosent fra første halvår i fjor.

via Skatteetaten: Pressemeldinger