Aksel B Stenhamar

Statsautorisert revisor

CV

Aksel Bøe Stenhamer har jobbet som revisor i Partner Revisjon siden -06. Aksel dekker de fleste bransjer dog med overvekt innenfor verdipapirer og tjenesteytende virksomhet. Aksel sitter i Skatteklagenemda for merverdiavgift og gjennom vervet betydelig kunnskap innenfor fagområde merverdiavgift.

Nøkkelkompetanse
• Tjenesteytende næringer
• Investeringsselskaper
• Merverdiavgift
• Verdsettelse
• Finansiell Due Diligence

Utdanning
• M.Sc. regnskap og revisjon (2008-2010) BI
• Bachelor i Revisjon (2001-2004) BI

Arbeidserfaring
• Partner i Partner Revisjon fra januar -14
• Jobbet i Partner Revisjon fra august -06

Språk
• Norsk, engelsk

Verv:
• Medlem i Skatteklagenemda for merverdiavgift (januar -13 til d.d.)

Anne Gudrid Tomterstad

Daglig leder/ Statsautorisert revisor

CV

Anne Gudrid Tomterstad er daglig leder i Partner Revisjon og har jobbet som revisor her siden -03. Anne Gudrid dekker de fleste bransjer dog med overvekt innenfor verdipapirforetak under tilsyn, tjenesteytende virksomhet, investering- og eiendomsselskaper.

Nøkkelkompetanse
• Verdipapirforetak
• Investeringsselskaper
• Tjenesteytende virksomhet
• Eiendom

Utdanning
• M.Sc. regnskap og revisjon (2006-2007) på NHH
• Bachelor i revisjon (2000-2003) BI

Arbeidserfaring
• Partner i Partner Revisjon fra januar -10
• Jobbet i Partner Revisjon fra september – 03

Språk
• Norsk, engelsk

Christian Hadler

Statsautorisert Revisor

CV

Christian Hadler har jobbet som revisor i Partner Revisjon siden -98. Christian dekker de fleste bransjer dog med overvekt innenfor næringseiendom, verdipapirer, advokater- og annen tjenesteytende virksomhet.

Nøkkelkompetanse
• Tjenesteytende næringer
• Investeringsselskaper
• Næringseiendom
• SkatteFUNN

Utdanning
• Bachelor i Revisjon (1995-1998) BI

Arbeidserfaring
• Partner i Partner Revisjon fra januar -07
• Jobbet i Partner Revisjon fra september -98

Språk
• Norsk, engelsk

Verv:
• Styremedlem kontrollkomite Tannlegenes sykeavbruddskasse.

Ellen Austenå

Statsautorisert Revisor

CV

Ellen Austenå har jobbet som revisor i Partner Revisjon siden -95 og har ansvaret for regnskapsavdelingen i selskapet. Ellen dekker de fleste bransjer dog med overvekt innenfor tjenesteytende virksomhet, investerings- og eiendomsselskaper.

Nøkkelkompetanse
• Eiendom
• Investeringsselskaper
• Tjenesteytende virksomhet
• Regnskapsførsel

Utdanning
• Bachelor i revisjon (1990-1993) BI

Arbeidserfaring
• Partner i Partner Revisjon fra januar -04
• Jobbet i Partner Revisjon fra august -95
• Riksrevisjonen perioden 1994-1995
• Kommunerevisjonen i Sandnes perioden 1993-1994

Språk
• Norsk, engelsk

Harald Grønli Gran

Statsautorisert revisor/ Siviløkonom

CV

Harald Grønli Gran har jobbet som revisor i Partner Revisjon siden -09. Harald dekker de fleste bransjer dog med overvekt innenfor verdipapirforetak under tilsyn, Private Equity, AIFer, investering- og eiendomsselskaper.

Nøkkelkompetanse
• Verdipapirforetak
• Private Equity
• AIF
• Investeringsselskaper
• Tjenesteytende virksomhet
• Internkontroll
• Verdsettelse
• Intern revisjon

Utdanning
• MBA ledelse (2017-) HHN
• M.Sc. regnskap og revisjon (2011-2012) BI
• M.Sc. finansiell økonomi (2007-2009) NHH

Arbeidserfaring
• Partner i Partner Revisjon fra januar -17
• Jobbet i Partner Revisjon fra september – 09

Språk
• Norsk, engelsk

Nils Frode Johansen

Statsautorisert revisor

CV

Frode Johansen har jobbet som revisor i Partner Revisjon siden -95 og er styreleder i selskapet. Frode dekker de fleste bransjer dog med overvekt innenfor verdipapirforetak under tilsyn, tjenesteytende virksomhet, investering- og media selskaper.

Nøkkelkompetanse
• Verdipapirforetak
• Investeringsselskaper
• Tjenesteytende virksomhet
• Eiendom
• Media

Utdanning
• M.Sc. regnskap og revisjon (1997-1998) NHH
• Bachelor i revisjon (1992-1995) BI

Arbeidserfaring
• Partner i Partner Revisjon fra januar – 02
• Jobbet i Partner Revisjon fra september – 95

Språk
• Norsk, engelsk

Tidligere verv
• Ressursgruppen for SMB i Den Norske Revisorforeningen 2000-2010
• Styreleder/styremedlem i Revisorforeningen Oslo/Akershus 2001-2008

Sølvi L. Aaker

Statsautorisert Revisor

CV

Sølvi Løbø Aaker har jobbet som revisor i Partner Revisjon siden -95 og har det faglige ansvaret innenfor revisjons og kvalitetssikring i selskapet. Sølvi dekker de fleste bransjer dog med overvekt innenfor tjenesteytende- og handels virksomhet, investeringsselskaper og stiftelser/foreninger.

Nøkkelkompetanse
• Handelsvirksomhet
• Investeringsselskaper
• Tjenesteytende virksomhet
• Stiftelser og foreninger

Utdanning
• M.Sc. regnskap og revisjon NHH
• Bachelor i revisjon Høyskolen i Møre og Romsdal

Arbeidserfaring
• Partner i Partner Revisjon fra januar – 95
• Revisor i EY perioden -87 til -95
• Revisor i Amundsen, Kjelstrup og Mørch Smith perioden -83 til -87

Språk
• Norsk, engelsk

Joachim Amundsen Trana

Statsautorisert Revisor

Statsautorisert Revisor

Tlf: 21 93 93 00

Mobil: 97 60 90 96

joachim@partnerrevisjon.no

Ulrik Ytterstad

Statsautorisert revisor/ Siviløkonom

CV

Arbeidserfaring:

  • Partner i PR fra 1/1-20
  • Jobbet i PR fra 1/11-9

Utdanning:

  • M.Sc. regnskap og revisjon (2012-2013) BI
  • M.Sc. økonomisk styring (2007-2009) NHH

Nøkkelkompetanse:

  • Verdsettelse
  • Omstruktureringer, fusjon og fisjon
  • Investeringsselskaper
  • Handelsvirksomhet
  • Eiendom
  • Media

Språk, Norsk og engelsk