De nye satsene for kostgodtgjørelse ved tjenestereiser utenlands (statens satser) for 2013 er klare.

via DnR: Faglig informasjon