Hovedpunktene i Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2015, relatert til merverdiavgift:

via DnR: Newsfeed kunder