Det foreslås bare mindre endringer på skatteområdet i Statsbudsjettet for 2013.

via DnR: Faglig informasjon http://www.revisorforeningen.no/?did=9597523