Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres til 25 prosent samtidig som det innføres økt bruttoskatt og utbytteskatt fra 2016

les mer  her