En undersøkelse Revisorforeningen har gjennomført, viser at bransjen ansetter stadig flere med utdanning på masternivå. Flertallet av de som rekrutteres har nå en master i økonomi og administrasjon.

via DnR: DnR mener http://www.revisorforeningen.no/?did=9595604